Dagmar Čapková - Astrologická a numerologická poradna

Numerologie - životní čísla

------------------------------------


Životní číslo ukazuje typ vaší osobnosti, ukazuje také životní cestu, která je symbolizovaná určitým číslem.
Vlastnosti tohoto životního čísla se začínají silněji projevovat kolem třicátého roku, kdy je člověk již dostatečně zralý k tomu, aby dokázal více využít svých schopností.
Do té doby silněji působí číslo dne, které také ukazuje, jakým způsobem se projevujete navenek, jak vás vnímají ostatní.

U životních čísel je také důležité, z jakého mezisoučtu se skládají , mezisoučet je zajímavý z toho důvodu, že jednak odlišuje od sebe stejná životní čísla, ukazuje základ tohoto životního čísla a dále můžeme na mezisoučet pohlížet i jako na úkol, který se máme naučit .

Velice stručně klíčová slova životních čísel

Životní číslo 1
V tomto čísle se nachází:

- touha po moci a uplatnění , je to jedno z vůdčích čísel /l, 5, 8,/
- síla, cílevědomost, vůdčí schopnosti
- všechno je dosahováno vlastní silou a často překonáváním velkých překážek
- na své životní cestě se často cítí osamoceni
Jedničky jsou průkopníci, pionýři, kteří by ostatním měli ukazovat nové cesty, proto je nutné, aby měli zaměstnání, které jim toto umožní.

Životní číslo 2

- porozumění ve smyslové rovině, touha po klidu, harmonii, špatné zvládání stresu, rozvážnost, laskavost, spravedlnost,
- velké možnosti vývoje osobnosti.
Dvojka sebou nese opatrnost, obezřetnost, rozvážnost, mírnou povahu, sklon k slušnosti, ohleduplnosti.
- nesnadné rozhodování, nestálost, potřebují nutně oporu druhých, také se lépe cítí v postavení, které je nenutí rozhodovat.
U životního čísla 2, které je složeno z mezisoučtu 11 s i může vlastník vybrat, kterou životní cestou půjde.
Pokud nemá dost sil, aby se dal cestou čísla 11, nebýt tak závislý na ostatních a najít si v životě svou cestu, lze ji změnit na cestu dvojky, potom se ale musí podřídit druhým. Bude to sice méně povznášející, ale mnohem klidnější. Dvojky dobře pracují tam, kde je potřeba diplomacie, porozumění a pochopení druhých.

Životní číslo 3

- velké množství tvůrčí energie, inteligence, velmi důležitá je komunikace a styk s lidmi,
- tvůrčí nadšení, velká aktivita a bojovnost, někdy může chybět diplomacie.
- úspěšnost v tvorbě, vynalézavost, nápaditost při řešení problémů, případně také v pomoci druhým.
- snadné navazování kontaktů, někdy příliš povrchní vztahy. Sklon vkládat se do příliš mnoha aktivit,
- většinou chybí vytrvalost, jsou schopni se svého cíle vzdát a věnovat se úplně jiné činnosti. Velká všestrannost.
Vyhovuje zaměstnání, kde mohou využít své dobré abstraktní myšlení, nápaditost, akceschopnost a dar výřečnosti.

Životní číslo 4

- logické myšlení, stabilita, dovednost, zručnost, energie na vydělávání peněz. Práce na pevném místě , jistota je čerpána z hmatatelných věcí. Všeho ve svém životě dosahují na základě velkého úsilí a překonáváním překážek.
- konzervativnost, schopnost vše si prakticky naplánovat a zorganizovat,
- schopnost realizovat i nápady druhých.
- sklon obracet duševní napětí dovnitř. Málokdy se také dokáží uvolnit, chybí sebejistota z důvodu velké přísnosti a náročnosti sám na sebe.
Zaměstnání, kde mohou využít svou spolehlivost, pečlivost , preciznost a organizační schopnosti je pro ně to pravé.

Životní číslo 5

- číslo vůdčí, společenské, potřeba volnosti a svobody, potřeba komunikace, velká touha po změnách,impulsívnost, netrpělivost, sklon k nervozitě a myšlenkovému neklidu.
- číslo proměnlivosti, změn, cestování, nesnáší samotu
- velké nadšení pro věc, různé oblasti zájmů, často štěstí v životě, může vyniknout v jakékoliv oblasti
Uplatnění hlavně v oblastech spojených s cestováním, komunikací, změnami, aktivitou

Životní číslo 6

- jistota, rovnováha se odvíjí od rodiny. Potřebují ve velké míře uznání, lásku a náklonnost.
- Potřeba sladit vše dohromady, prostředí, vztahy. Vztah k přírodě a příjemným věcem, smysl pro umění, obchod, estetiku
- mnoho energie na rozumovém a materiálním základě. Materiální jistota je potřeba hlavně v souvislosti s rodinou. Rovnováha mezi prostředím, rodinou a materiálním zabezpečením je velmi důležitá
- někdy vypočítavost, nerozhodnost
Dobře pracují v oblasti financí i v oblasti spojené s krásou, výtvarnictvím a pod. .

Životní číslo 7

- poznávání životních zkušeností na vlastní kůži
- překonávání životních překážek
- touha po spravedlnosti za každou cenu, jakákoliv křivda je vnímána velmi ostře
- vcítění se do problému druhých, v životě se učí na vlastních chybách
- vztah k duchovnu, umění, často léčitelské schopnosti
- někdy pesimismus, přílišná strohost, nedostatek realismu
Sedmičky dobře pracují např.v oblastech sociální péče, zdravotnictví, jsou často ve spojení s uměleckými oblastmi.

Životní číslo 8

- číslo vůdčí, velké množství energie, organizační a obchodní schopnosti, vytrvalost, houževnatost
- schopnost rychle a logicky vyhodnocovat situace, snaha po dokonalosti v detailech
- Osobitý pohled na život, přirozená autorita,
- někdy sklon manipulovat s ostatními, zneužívání moci, útočnost nebo tvrdost,
Osmička je číslo karmické, číslo příčiny a důsledku. Za všechno, co v životě dostane, musí vzápětí zaplatit.
Zaměstnání, kde mohou využít svých schopností rozhodovat a převzít i zodpovědnost za druhé se cítí dobře, rovněž tak v obchodní činnosti.

Životní číslo 9

- moudrost, idealismus, duchovní porozumění, ale také rozporuplnost, roztříštěnost, odpovědnost, hloubka účasti , duchovní síla, důležité je najít rovnováhu mezi odpovědností a samostatným projevem.
- umělecké sklony, ideály někdy i materiální, často vzdáleny od reality, panovačnost
- zájem o humanitní sféru, potřeba dávat mnohé ze sebe ve prospěch druhých.
- Devítka spojuje vlastnosti všech čísel , je to číslo velkého idealismu a je schopno nejvyššího vývoje.
Devítky jsou velmi citlivé, s velkou potřebou pomáhat druhým , dobře se jim daří v sociálních oblastech, v oblastech spoj ených s uměním.

K lepšímu pochopení čísel - životní čísla lze přiřadit ke znamením podle vládnoucích planet
1 - Slunce - Lev - pevné, ohnivé znamení
2 - Luna - Rak - vodní, citové a mateřské znamení
3 - Mars - Beran - rozhodující ohnivé znamení
4 - Merkur - Panna a Blíženci - Panna - organizační, zemské znamení, Blíženci - proměnné vzdušné
5 - Jupiter - Střelec - ohnivé proměnné znamení
6 - Venuše - Býk, Váhy - Býk - fixní, zemské, Váhy - vzdušné znamení
7 - Saturn - Kozoroh - rozhodující , zemské znamení
8 - Uran, Pluto - Vodnář, Štír - Vodnář - vzdušné, stálé znamení, Štír - fixní, vodní znamení
9 - Neptun - Ryby - proměnné, vodní znamení
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one