Dagmar Čapková - Astrologická a numerologická poradna

Psychické číslo - číslo dne narození

------------------------------------

Psychické číslo naznačuje, jak vás vnímají ostatní, jakým způsobem se projevujete navenek
Velmi důležité je pořadí, v jakém se čísla v datu vyskytují.

Primární postavení čísel
1) - čísla od 10 - 19 - jednička zde představuje inspiraci, ctižádost, originalitu, nezávislost na situace reagují nejdříve rozumově, jsou rozhodní

2) - 20 - 29 - zde převládají citové vlohy, na situace reagují nejdříve citem a potom rozumem. Bývají méně rozhodní, nenávidí stres.

3) - 30 - 31 - vysoká inteligence, zvídavá mysl, tvůrčí schopnosti, na situaci reagují analyticky, někdy impulzivně a přímo
Číslo dne 1 a jeho součty

1. - NEZÁVISLOST - přímost v jednání, aktivita zaměřená na sebe, vůdčí schopnosti, nad vším potřeba kontroly, Negativní stránkou je zahledění do sebe, minimální schopnost vyslechnout ostatní. Často osamocenost, odstup, náladovost.

10. - SÍLA -  Nezávislost ustupuje, větší schopnost komunikace. Často nedokáže plně využít svůj tvůrčí potenciál. Dokáže naslouchat druhým.

19 - ÚČAST - Jednička je soustředěná na sebe, devítka je nezištná, dává účastenství a ochotu pomoci. Obě vibrace jsou odlišné, vytváří nevyrovnanost. Pokud převáží jednička, může se dostavit pocit osamocení.

28 - ROZPORUPLNOST - Číslo 2 - cit a intuice - vytváří konflikt s číslem 8 - síla a energie. Cit převažuje nad rozumem. Často volí konflikt při prosazování svých názorů.

Číslo dne 2 a jeho součty

2. - DRUŽNOST- Diplomatické jednání, laskavost a oddanost na prvním místě. Velká míra zdrženlivosti, otevřenost v jednání. Neg. sklon k hádavosti a nerozhodnosti.

11. - CITLIVOST - dvě silné 11 se staví proti 2. Napětí mezi těmito projevy, je těžké někdy tomuto člověku porozumět. Odpovědi nebývají přímé, častá nedorozumění vyvolávají oni sami - nejlepší obrana je útok. Potřeba klidného prostředí.

20. - INTUICE - Zvýšená citlivost, menší odolnost vůči stresu oproti předcházejícím číslům. Ego je potlačeno, laskavost a lidskost. Někdy může vyvolávat stres výbušnost a vztek.

29. - NEPŘEHLEDNOST - Rozporuplnost, citlivost, idealismus, velká citová zranitelnost, sklon tyto city potlačovat. Neg. přehánění, zacházení do krajnosti.

Číslo dne 3 a jeho součty

3. - KAMARÁDSTVÍ - Potřeba komunikace a společnosti, nápaditost, otevřenost, schopnost jít za svým cílem. Velká upřímnost, přímost. Vynakládají zbytečné množství energie na svou roztěkanost. Neg. agresivita, necitlivost

12. - VŠESTRANNOST -nejdříve reagují rozumem, potom citem, je zde ale větší umění vycházet s lidmi. Větší všestrannost, ale i impulzivnost, jsou také skromnější než 3.

21. - POCHOPENÍ - posílení citlivosti na úkor ega, dokáží snáze chápat problém, větší rozvážnost a tvořivost. Snaha dotáhnout vše do konce.

30. - RÁZNOST - nekontrolovatelné, impulzivní jednání, vyhraněné názory, často považované za jediné správné. Velká kritičnost.

Číslo dne 4 a jeho součty

4 - VYROVNANOST - spolehlivost, praktičnost, snaha po pochopení druhých, poctivost a věrnost, zodpovědnost a vytrvalost. Časté potlačování citů. Neg. Sklon k útočnému chování.

13 - ZRANITELNOST - 1 - ctižádost, 3-společenskost a rychlé reakce= 4 pracovitost a řád. Důležitá je materiální jistota . Neg. urážlivost, nedůtklivost

22 - VYTRVALOST - velká citlivost, vnímání i negativních podnětů, velká vytrvalost, někdy sklon k pasivitě, nerozhodnosti. Neg. výbuchy hněvu

31 - MOTIVACE - bystrost, nápaditost, přesně ví co chce, dobrá komunikace, vysoké požadavky na sebe i ostatní. Dobrá schopnost jednání. Neg.Může mít pocit, že jen jeho názory jsou ty správné

Číslo 5 a jeho součty

5 - VNÍMAVOST - potřeba neomezené volnosti, otevřenost ke všem podnětům, potřebuje si organizovat život sám, nesnáší nadřazenost a majetnické chování.Neg. může lhát a podvádět

14 - CILEVĚDOMOST - 1-nezávislost, 4 pracovitost a řád. Je zde větší potřeba trvalosti, smysl pro detail, klade si vyšší cíle než 5. Neg. Potřeba ovládat

23 - SAMOSTATNOST - 2 citlivost a porozumění,3 myšlenková představivost, bojovnost. Protože 2 má potřebu klidu, je zde konflikt, může docházet k potlačení citů. Neg.necitelnost, sobectví

Číslo 6 a jeho součty

6 - HARMONIE - nedokáže žít bez lásky, miluje rodinu, partnera, musí mít odezvu od druhých, jinak může být ztráta sebedůvěry. Tvořivost. Neg.nereálná očekávání od druhých.

15 - ODVAHA - Ctižádost č. 1 a svoboda 5 se těžko slučuje s touhou po harmonii a klidu čísla 6. Neg. sklon více riskovat

24 - PŘÍVĚTIVOST - potlačování osobních ambicí, je zde cit a ochota pomáhat. Zaměření na praktickou stránku života. Méně samostatnosti při vystupování. Neg. sklon k unáhlenému jednání.

Číslo 7 a jeho součty

7 - ZKUŠENOST - vnímavost, citlivost, odpovědnost, vše musí být na svém místě. Co považují za dobré, je energicky prosazováno, malá ovlivnitelnost. Pokud není vše podle představ pociťováno hluboké zklamání. Neg. možnost závislosti

16 - PŘÍMOČAROST - nezávislost 1 a harmonie 6 vytváří pevné názory, větší vytrvalost, přímočarost. Neg. pohrdání pravidly a konvencemi

25 - NENÁROČNOST - číslo 5 přináší větší neklid, potřeba vzrušení, časté setrvávání v problémových situacích, než snaha po jejich vyřešení. Větší impulzivnost v jednání.

Číslo 8 a jeho součty

8 - ROVNOVÁHA - číslo transformace, často situace, kdy je nutné učinit závažná rozhodnutí. Logické myšlení, moudrý přístup k životu. neg.klamání a kritika

17 - ZDATNOST - dokáže odhadnout hranice, větší stabilita. Číslo 1 nezávislost, 7 soucit - dokáží více využít vlastních zkušeností, pracovitost, výkonnost. Neg. touha po obdivu, vrtošivost.

26 - PRŮRAZNOST - číslo 8 pomáhá překonat překážky citlivým číslům 2 a 6. Občas ztrácí smysl pro realitu, větší pasivita, smysl pro detail, nic jim neunikne. Neg. sklon přeceňovat své síly, arogance

Číslo 9 a jeho součty

9 - UVÁŽLIVOST - upřímnost a citlivost, přátelství je na prvním místě, málo si uvědomují své ego, více spoléhají na vrozené nadání. Odvaha říci so si myslí. Neg. vše bere příliš vážně, nedůtklivost

18 - ODPOVĚDNOST  - silná osobnost, 1-nezávislá, 8 vyváženost =9 vážnost. Větší vnímání ega, nadprůměrné schopnosti, lépe se s nimi jedná. Neg. žárlivost, náladovost, podezíravost

27 - SVĚDOMITOST - směřuje k nejvyšším ideálům, citlivost 2, vnímavost 7´= moudrost 9, nejjasněji ví, co chce od života. hledání pravdy a smyslu života je velmi důležité, snaha po zlepšení podmínek druhých, nezištná pomoc.
 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one