Dagmar Čapková - Astrologická a numerologická poradna

Osobní roky a devítileté cykly


Osobní roky


Každý člověk ve svém životě každý rok od narozenin do narozenin vstupuje do nějakého osobního roku.

Osobní rok ukazuje zaměření na témata, která pro nás budou v tomto roce důležitá a budeme je muset řešit, ať již v pozitivním, nebo negativním smyslu.

Výpočet - den narození + měsíc narození + poslední rok narozenin nar.28. 11. 1965 - v lednu 2005 chceme znát osobní rok - 2+8+1+1+2+0+0+4=18=9 zhruba do listopadu osobní rok 9, od listopadu osobní rok 1 -

Osobní roky tvoří ucelený cyklus - o tom si popovídáme dále v tématu Devítileté cykly.

Rok 1 -
Velká důležitost - neohlížet se na minulost. Nové začátky, nové plány a aktivity. prosazení se tvrdou prací, kladný krok kupředu. Vše co se začne, bude mít pevné základy. Poslední příležitost k uzavření a vyřešení záležitostí, které nás svazují a stresují. Je nutné využít všeho, co se nám tento rok nabídne a bude sloužit k našemu sebeprosazení a rozvíjení osobnosti.

Rok 2  
Tento rok vytváří podmínky pro konflikt, je nutno diplomatické jednaní. Vzhledem k citlivosti a velké přecitlivělosti svádí k hádkám a nepříjemnostem, je nutná sebekontrola. Síla je ve spolupráci, je nutné využívat cit a intuici. Je zde možné navázání vztahu, ale někdy může starý vztah skončit i rozchodem, protože se mohou vyhrotit problémy, které dlouho byly potlačovány.

Rok 3
Nové zážitky a kontakty, více porozumění s okolím, zvýšená sebedůvěra. Většina činnosti je úspěšná, snadné navazování známostí, ale chybí trvalost. Poměrně snadný rok, více volného času. Rok je určen k plánování a ke všem aktivitám, které mají něco společného s kontakty s druhými lidmi, přátelstvím, psaným a mluveným slovem.

Rok 4  
Tento rok nutí pokračovat v započatém, výsledky budou mít trvalé hodnoty. Citové záležitosti jsou potlačeny. Tento rok způsobuje omezení a materiální potíže. Můžete mít pocit, že na vše musíte vynaložit více úsilí než kdy jindy. K cíli se dostanete pouze trpělivou prací a jen tak vytvoříte trvalé hodnoty. Zvýšené pracovní úsilí, potlačování emocí a vznikající napětí - se může odrazit na zdraví, nutná relaxace a odpočinek, nutná opatrnost.

Rok 5
Převládá pocit svobody, snaha po nových aktivitách a nutnosti umět jich využít. Nečekané životní situace a nové šance. V životě člověka /domov, práce, bydliště/ mohou nastat změny. V citové oblasti snaha po větší nezávislosti.
Je to rok, kdy můžete jakoby poopravit svou životní cestu a dát jí trochu jiný směr.

Rok 6  
Na prvním místě domov, rodina, rozhodnutí týkající se domova. Situace se stabilizuje, citovost v popředí. Možnost setkání s partnerem, sňatek, nrození dítěte a pod. Možné rodinné napětí a problémy ve vztazích a to tehdy, nebyla-li těmto problémům věnována pozornost v předcházejícím období.

Rok 7
Nutno zbrzdit aktivity, nedělat nic silou. Větší riziko onemocnění, nepříjemnosti a nečekané záležitosti. Je důležité zastavit se, meditovat, přemýšlet, udržet si vnitřní pohodu a klid. Dobré pro duševní práci, pro studium, pro všechny záležitosti duše.

Rok 8
Často úspěšný rok, dosažení cílů se neobejde bez boje, nutnost rychlého rozhodování. Zvýšení příjmu a zlepšení postavení v zaměstnání. Sklon k impulzivitě, pozor na žárlivost, závist, spory se zákonem. Opatrný postup pokud se týká majetku. V tomto roce bude zhodnoceno vše za uplynulých 9 let. Zákon příčiny a následku, vše co bylo vysláno, se vrátí zpět, v dobrém i zlém.

Rok 9
Bilancování, příprava na nový cyklus, vše je nutno zhodnotit, přemýšlet o sobě a uzavřít vše, co je rozpracované z minula, protože začíná nový cyklus. Problémy, které nebudou vyřešeny, si člověk přináší do nového cyklu, proto je nutné uzavřít záležitosti, které již pro nás nemají význam, stahují nás zpět a nedovolují nový rozvoj osobnosti. Napjatý citový život.
Tento rok bývá zpočátku velmi obtížný, cítíme, že nastává období změn, ale neznáme způsob ani směr. Teprve od poloviny tohoto roku nám bude vše jasnější, dokážeme se lépe rozhodnout a dokážeme také řešit záležitosti, které nás nějakým způsobem omezují.

Těchto devět roků tvoří ucelený cyklus.

Devítileté cykly
Když už je člověk dostatečně zralý - u každého životního čísla v jiný čas - tyto osobní roky /cyklus/ dostávají ještě jedno hlavní téma, pod kterým se celých devět let odehrává.
Cykly jsou určeny k tomu, abychom se něco na naší životní cestě naučili.
Tyto cykly jsou čtyři, z nichž poslední se neustále opakuje až do konce našeho života. Každý z těchto cyklů nás potom posune o kousek výše, protože vždy získáme nějaké nové zkušenosti.

Jak si vypočítáme naše cykly?
Rok, kdy začíná 1. cyklus - od čísla 36 což je celek , vždy odečíst životní číslo /př. u životního čísla 6, začíná první cyklus ve 30ti letech/ Přičíst vždy devět let, abychom zjistil věk, kdy člověk vstoupí do dalšího cyklu.
Příklad: 28. 11. 1965 =33 = 6

* číslo dne 28=1
* číslo měsíce 11=2
* číslo roku 1965=3

1. devítiletý cyklus - den + měsíc = 1+2=3
* cyklus trojky začne ve 30ti letech
2. devítiletý cyklus - den + rok = 1+3=4
* cyklus čtyřky začne ve 39ti letech
3. devítiletý cyklus - 1. + 2. cyklus=3+4 = 7
* cyklus sedmičky začne ve 48 letech
4. devítiletý cyklus - měsíc + rok =2+3=5
* cyklus pětky začne v 57 letech a bude se stále opakovat

Devítiletá vibrace jedničky sebou nese originalitu, nové začátky a nové příležitosti, ale může přinášet i pocity osamocení.
Účelem tohoto devítiletého cyklu je rozvoj vlastní osobnosti, během cyklu se musí člověk učit nezávislosti a asertivitě.

Devítiletá vibrace dvojky nás učí citlivosti, intuici a přátelskému, vstřícnému přístupu k druhým ve všech vztazích a situacích.
Stresové situace mohou v průběhu tohoto cyklu ovlivňovat zdraví, proto by měla by být zvláštní pozornost věnována stravě, cvičení, odpočinku.

Devítiletá vibrace trojky je období mentální, tvořivé a v tomto směru vysoce aktivní. Je to devítiletý cyklus komunikace, kontaktu s lidmi a studia.
Pokud je tato vibrace čtvrtá a poslední, zachovává si člověk duševní čilost po celý zbytek života.

Devítiletá vibrace čtyřky  - Může stavět před člověka překážky, z toho vyplývající stres může negativně ovlivnit zdraví. Je to zkouška trpělivosti a sil, zkouška toho co člověk vydrží. Mohou se dostavit zdravotní potíže, z důvodu přepracování.
Pokud v průběhu tohoto cyklu dospějete k určitým rozhodnutím, dbejte, abyste v sobě neměli ani stín pochyb.
Pokud devítiletá vibrace 4 přichází jako čtvrtá a poslední, je pravděpodobné, že budete po celý zbytek života materiálně zajištěni.

Devítiletá vibrace pětky vyvolává v životě zásadní obraty a občas může člověka přimět k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů. Dává člověku volnost, aby si sám po svém zvolil cestu, kterou se chce dál ubírat.
Nejdůležitějším klíčem v životě je rovnováha mezi dáváním a braním, člověk proto musí v tomto cyklu nalézt velkou vnitřní sílu a ukáznit se natolik, aby využil své svobody co nejlépe, nedopouštěl se chyb a nenechal se zavést na nesprávnou cestu.

Devítiletá vibrace šestky je úzce propojena s životy členů vaší rodiny a přátel. Rodina, domov mohou být dějištěm změn a zkoušek.
I když bývá tento cyklus obtížný, může být jedním z nejprospěšnějších. Je to cyklus tvořivý a ideální pro vztahy všeho druhu. Pozor na stresové situace.

Devítiletá vibrace sedmičky může vyvolat změny, které vás mohou citově zasáhnout, jejich cílem je přivést vaši pozornost k duchovním záležitostem. Možnost věnovat se studiu, meditaci, jsou kladeny větší požadavky v péči o vlastní zdraví.

Devítiletá vibrace osmičky představuje úspěch a odolnost a má dar vnést člověku do života rovnováhu. Období, kdy jsou na člověka kladeny větší nároky, musí převzít na sebe zodpovědnost, celkem dobré materiální zajištění - podle toho jak se člověk v devítiletém cyklu choval.
Tento cyklus nás zkouší, jak se dokážeme vyrovnat se slávou, popularitou, materiální stránkou - jestli jsme schopni zachovat rovnováhu ve všech směrech.

Devítiletá vibrace devítky učí soběstačnosti, síle, houževnatosti, odpovědnosti a moudrostí. Klade štěstí a starost o druhé výše, než vlastní, dává zodpovědnost, moudrost.
Pokud je tento cyklus devítky poslední, rozhodnete se v životě převzít zodpovědnost za celou řadu záležitostí a věnovat jim svou energii.

Devítiletá vibrace jedenáctky /až ve 3. cyklu , pokud je v 1. nebo 2. sčítá se na výslednou dvojku/, je nejlaskavější, nejintuitivnější a nejduchovnější vibrací. Můžete se v tomto cyklu zajímat více než kdy jindy o oblast duchovna, náboženství, filozofii, životní styly.

Samozřejmě je také důležité, na kterém místě se ono číslo devítiletého cyklu nachází, jestli je to první, nebo až poslední číslo cyklu.

Primární čísla
Dříve než člověk vstoupí do svého prvního devítiletého cyklu, žije pod tzv. primárními čísly, které rovněž ovlivňují jeho život.
Pokud budeme vycházet z výše uvedeného data 28. 11. 1965=6
První devítiletý cyklus začíná ve 30ti letech /36 celek - 6 životní číslo/.
Stávající číslo 30 si rozdělíme na tři části po deseti letech. Prvních 10 let bude člověka provázet primární číslo 2 /měsíc nar.11/, od deseti do dvaceti primární číslo 1 /den narození/, od dvaceti do třiceti primární číslo 3 /rok narození/. 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one