Dagmar Čapková - Astrologická a numerologická poradna

Jméno a jeho význam

------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

přiřazení písmen k číslům


Součástí numerologického rozboru je i rozbor jména, kdy každé písmeno má svůj číselný význam. Tato jednotlivá čísla ve jméně a příjmení se sečtou na jednociferné číslo, od jedné do devíti /číslo 11 se již nesčítá/. Pokud se týká rozboru jména, někdo jej považuje za výchozí v numerologickém rozboru. Můj názor je, že spíše zvýrazňuje, potlačuje, nebo přidává některé vlastnosti dané datem narození.
Křestní jméno - aktivní číslo - působí více v soukromí, v úzkém kruhu
Příjmení - dědičné číslo  - působí více na veřejnosti, ve společnosti
Jméno a příjmení - výrazové číslo- jak se jevíme okolnímu světu
Samohlásky ve jméně - intuitivní číslo - hovoří o vnitřních citových prožitcích
Souhlásky ve jméně - realizační číslo - realizace osobnosti navenek a ve společnosti
Svou roli zde hraje i klíčová iniciála-první písmeno jména
    
Aktivní číslo - jméno


1 - aktivita - nutnost sebeprosazení v rodině i v kruhu přátel
2 - potřeba zapojení se do rodinného života, spolupráce, diplomacie, klid
3 - schopnost tvořit, činnost,
4 - smysl pro řád , organizace, práce, pořádek, nemá rádo změny
5 - pohyb, přizpůsobivost, nutnost častých změn
6 - otevřenost v jednání, domov
7 - přemýšlivost, pozorování, melancholie
8 - akce, prosazení se, spravedlnost
9 - citlivost, nezištný přístup k druhým, obětavost

Dědičné číslo - příjmení

1 - pevnost, odvaha, jistota
2 - spolupráce, rovnováha realizace spolu s druhými
3 - tvořivost, komunikace, vynalézavost, originalita
4 - dodržování řádu, prosazení vlastní práce, nepřizpůsobivost
5 - přizpůsobivost prostředí, sebevědomí, bojovnost, vřelost
6 - otevřenost, družnost, úspěšnost ve styku s lidmi
7 - pochopení, schopnost uplatnit své myšlenky
8 - autorita, velká schopnost prosadit se
9 - duchovní založení, schopnost přinést oběť

Intuitivní číslo - samohlásky  
1 - touha po úspěchu a seberealizaci, ctižádost a touha po úspěchu, dominance v partnerském vztahu neschopnost podřídit se
2 - schopnost týmové práce, nutnost realizace s druhými, nejistota v jednání, potřeba citové jistoty
3 - potřeba vyjádřit svou originalitu, mnoho zájmů, nesoustředěnost, žárlivost
4 - malá přizpůsobivost, seberealizace v práci, vyhledávána citová jistota
5 - zaměření na vnější svět, prostor, pohyb, schopnost přizpůsobit se, netrpělivost
6 - důležitá rodina a její hodnoty, smysl pro zodpovědnost, krása a umění, citová jistota je nezbytná pro vyrovnanost
7 - studium, přemýšlivost, uzavřenost, touha po nezávislosti, silný vnitřní život
8 - realizace konkrétních plánů, touha prosadit se, menší ohled na druhé, vyrovnanost
9 - idealismus a podléhání snům, silně prožitá zklamání, touha být užitečný


Realizační číslo - souhlásky  

1 - silná potřeba prosadit se, vůdčí schopnosti
2 - schopnost spolupracovat, týmová práce, diplomacie, přátelství
3 - snaha prosadit své myšlenky a nápady, komunikace
4 - smysl pro řád a pořádek, konstruktivní a trpělivá práce, hledání stability
5 - změny, nezávislost a rychlost v jednání, cestování
6 - potřeba harmonického prostředí, schopnost dobrých vztahů
7 - schopnost rozpoznat problémy, studia, aktivní a nezávislý život
8 - sebeovládání, touha podnikat, společnost, prosazování se
9 - smysl pro kolektiv a službu druhým

Výrazové číslo - jméno a příjmení  

1 - sebevědomí, vůle, snaha po seberealizaci, nesnáší omezení, ovládání druhých, potřeba zvládnout své ego
2 - uklidňující vliv na okolí, sklon k uzavřenosti, citlivost, trpělivost, diplomacie, závislost na druhých
3 - činorodost. schopnost kontaktu, společnost, činnost, komunikace, někdy unáhlené reakce,
4 - soustředěnost, vytrvalost, trpělivost, stabilita, smysl pro organizaci, nedostatek fantazie
5 - přizpůsobivost, vitalita, nestálost, vznětlivost, potřeba společnosti
6 - kouzlo osobnosti, smysl pro krásu, potřeba domova, nerozhodnost, vlastnické sklony
7 - studium, přátelství, intuice, přemýšlivost, nezávislá činnost, pesimismus
8 - energie, odvaha, smysl pro spravedlnost, snadné vyrovnání s problémy, tvrdohlavost,
9 - idealismus, nesobeckost, pomoc druhým, duchovnost


 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one